GIỚI THIỆU

Short Story

TỔ CHỨC GIÁO DỤC PTI

Tổ chức giáo dục đào tạo PTI tự hào là đơn vị đào tạo cấp doanh nhân hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tổ chức & cung cấp các khóa học CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp trên cả nước nhằm nâng cao & phát triển chuyên môn & năng lực điều hành quản lý dành cho các doanh nhân.

PTI cam kết chuyển giao kiến thức thực tiễn dựa trên nền tảng tư duy giáo dục định hướng & phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên với mục tiêu tối thượng là thay đổi tư duy quản trị doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, PTI còn mang đến những giá trị mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với những hội thảo kinh tế, những hoạt động thăm quan kiến tập tại các quốc gia phát triển, các dự án tư vấn và hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp.