BAN GIẢNG HUẤN

Với đội ngũ Chuyên gia, giảng viên hàng đầu Việt Nam, trong đó đặc biệt có các thành viên cốt cán từng làm việc cho Chính phủ chắc chắn sẽ mang đến cho Anh/Chị học viên những kiến thức thực tế và những chia sẻ vô cùng quý quá

More Giảng viên: