Chương trình hợp tác VPBank – PTI: Học viên được tiếp cận với gói cho vay tín chấp ưu đãi lớn