Khóa học CEO thực chiến - Đào tạo CEO thực hành 2019 tại Hà Nội

KHÓA HỌC CEO THỰC CHIẾN – ĐÀO TẠO CEO THỰC HÀNH TẠI HÀ NỘI

Steve Jobs

Steve JobsCEO của Apple

Trường doanh nhân PTI tự hào là trường đào tạo doanh nhân hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi tổ chức & cung cấp các khóa học CEO thực chiến – Đào tạo CEO thực hành chuyên nghiệp tại Hà Nội nhằm nâng cao & phát triển chuyên môn & năng lực điều hành quản lý dành cho các doanh nhân.

Trường doanh nhân PTI cam kết chuyển giao kiến thức thực tiễn dựa trên nền tảng tư duy giáo dục định hướng & phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học viên với mục tiêu tối thượng là thay đổi tư duy quản trị doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thời đại toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, PTI còn mang đến những giá trị mới cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với những hội thảo kinh tế, những hoạt động thăm quan kiến tập tại các quốc gia phát triển, các dự án tư vấn và hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp.

Trong hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, PTI luôn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và mang đến giá trị gia tăng cho tầng lớp doanh nhân Việt Nam. Hiện nay, PTI đang cung cấp các chương trình dành cho lãnh đạo (CEO Toàn diện, CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp), các chương trình giám đốc chức năng (CMO, CCO, CHRO, CPO, CFO) và hàng trăm chương trình ngắn hạn khác.

Các video về Trường PTI, các Khóa học CEO tại Hà Nội

LỊCH KHÓA HỌC CEO TẠI HÀ NỘI

Khóa họcKhai giảngHọc phí (VNĐ)Thời lượng

CEO toàn diện

11/05/2020
15/11/2020

26,800,000
20,000,000

04 tháng

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24/11/2019
25/12/2019

22,800,000
16,000,000

04 tháng

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

08/01/2020
15/04/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15/11/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

16/12/2019
15/03/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09/12/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28/03/2020
19/09/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

Trải nghiệm chất lượng đào tạo MIỄN PHÍ bằng việc - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Khóa họcKhai giảngHọc phíThời lượng

Chiến lược dẫn đầu và Hệ vận hành 7S

02/03/2020

4,800,000đ
4,000,000đ

08 buổi

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

08/11/2019
20/11/2019
09/12/2019
25/12/2019

8,600,000đ
6,000,000đ

12 buổi

Đào tạo giảng viên nội bộ

06/04/2020

6,800,000đ
5,000,000đ

08 buổi

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

27/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

11/12/2019

12,800,000đ
11,000,000đ

10 buổi

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

21/12/2019
08/02/2020

9,600,000đ
8,200,000đ

10 buổi

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

04/01/2020

6,800,000đ
5,200,000đ

08 buổi

Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiThời lượng

Quản trị dòng tiền

18/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

18/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Tài chính dành cho lãnh đạo

25/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phân tích báo cáo tài chính

09/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

20/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

02/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06/11/2019
16/11/2019
07/12/2019
16/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

07/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản, nhà ở

26/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

21/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sống trẻ, khỏe, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

11/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Quản lý con người

28/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

30/11/2019

3,200,000đ
2,400,000đ

04 buổi

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Nghiệp vụ quản lý kho

04/01/2020

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

20/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Rèn luyện văn phong của CEO

03/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

13/11/2019
22/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

10/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

23/11/2019

4,800,000đ
4,000,000đ

04 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

16/11/2019

5,800,000đ
4,500,000đ

04 buổi

KHÓA DÀI HẠN
Khóa họcKhai giảngHọc phí (VNĐ)Thời lượng

CEO toàn diện

11/05/2020
15/11/2020

26,800,000
20,000,000

04 tháng

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24/11/2019
25/12/2019

22,800,000
16,000,000

04 tháng

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

08/01/2020
15/04/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15/11/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

16/12/2019
15/03/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09/12/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28/03/2020
19/09/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

Trải nghiệm chất lượng đào tạo MIỄN PHÍ bằng việc - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA TRUNG HẠN
Khóa họcKhai giảngHọc phíThời lượng

Chiến lược dẫn đầu và Hệ vận hành 7S

02/03/2020

4,800,000đ
4,000,000đ

08 buổi

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

08/11/2019
20/11/2019
09/12/2019
25/12/2019

8,600,000đ
6,000,000đ

12 buổi

Đào tạo giảng viên nội bộ

06/04/2020

6,800,000đ
5,000,000đ

08 buổi

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

27/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

11/12/2019

12,800,000đ
11,000,000đ

10 buổi

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

21/12/2019
08/02/2020

9,600,000đ
8,200,000đ

10 buổi

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

04/01/2020

6,800,000đ
5,200,000đ

08 buổi

KHÓA NGẮN HẠN
Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiThời lượng

Quản trị dòng tiền

18/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

18/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Tài chính dành cho lãnh đạo

25/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phân tích báo cáo tài chính

09/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

20/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

02/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06/11/2019
16/11/2019
07/12/2019
16/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

07/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản, nhà ở

26/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

21/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sống trẻ, khỏe, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

11/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Quản lý con người

28/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

30/11/2019

3,200,000đ
2,400,000đ

04 buổi

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Nghiệp vụ quản lý kho

04/01/2020

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

20/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Rèn luyện văn phong của CEO

03/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

13/11/2019
22/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

10/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

23/11/2019

4,800,000đ
4,000,000đ

04 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

16/11/2019

5,800,000đ
4,500,000đ

04 buổi

HỖ TRỢ NHANH

Để giúp bạn có thể lựa chọn chương trình phù hợp, hãy theo định hướng của chúng tôi trả lời một số câu hỏi sau đây:

- Mảng nào là mảng bạn muốn bổ sung thêm về kiến thức nhất: Quản trị điều hành tổng quát? Nhân sự? Tài chính? Marketing? Kinh doanh?... hay chương trình bạn muốn học lại cụ thể hơn nữa là gì?

- Thời lượng bạn có thể dành để học tập là bao nhiêu ngày/tuần? Bạn tranh thủ học tập vào buổi tối hay cuối tuần thì phù hợp hơn?

- Ngoài việc học tập để nâng cao kiến thức, bạn còn muốn nhận được những giá trị khác nữa không? Ví dụ như: Phát triển mối quan hệ, tìm những người bạn, đối tác mới...

Hãy thực sự suy nghĩ, viết ra và tìm xem có chương trình nào phù hợp với bạn không. Hoặc là có một cách đơn giản hơn là sau khi bạn tìm được câu hỏi cho bản thân mình, hãy gọi ngay hoặc nhắn tin zalo theo hotline 0901793626; hoặc viết mail gửi về ceotrithuc@gmail.com để chúng tôi có thể giúp bạn tìm chương trình phù hợp nhất, bởi có thể có những chương trình mới mà chúng tôi chưa kịp cập nhật lịch khai giảng hoặc biết đâu may mắn, khi trao đổi trực tiếp bạn có thể nhận được các suất HỌC BỔNG đặc biệt mà chúng tôi dành cho bạn, có thể lên đến rất rất nhiều, vượt ngưỡng mong đợi của bạn đó.

Đây là sự phân chia theo thời lượng của các khóa học.

- Khóa học DÀI HẠN: Các khóa học dài thời lượng 3-4 tháng, thường là các chương trình dành cho Ban giám đốc: CEO, CMO, CCO, CFO, CHRO, CPO

- Khóa học TRUNG HẠN: Khóa học có thời lượng 6-12 buổi

- Khóa học NGẮN HẠN: Khóa học có thời lượng trung bình 2-4 buổi

Thời gian học các khóa học linh hoạt buổi tối & cuối tuần, rất phù hợp với anh/chị học viên đang đi làm, không ảnh hưởng thời gian làm việc chính thức

Ngoài thời lượng học tập, quý học viên nên tham khảo thêm về mục tiêu học tập của từng khóa học để xem xét tính phù hợp với mục tiêu cá nhân

Trường doanh nhân PTI có cung cấp một số chương trình hỗ trợ phí 100% giúp các BẠN có thể trải nghiệm trực tiếp các chương trình đào tạo tại PTI. Các bạn có thể đăng ký tham gia thông qua 2 hình thức:

1. Buổi học DỰ THÍNH (học thử) là các buổi học của các khóa học dài hạn dành cho giám đốc đang được tổ chức tại PTI. Học viên dự thính sẽ học tập cùng các học viên chính thức của khóa, để có thể trải nghiệm về môi trường học tập, chất lượng đào tạo tại Trường PTI.

2. Buổi CHUYÊN KHẢO là các buổi chuyên đề cụ thể có thời lượng 1 buổi/ 1 chương trình với mức chi phí hỗ trợ MIỄN PHÍ 100% hoặc chi phí rất nhỏ. Xem kỹ hơn tại phần CHUYÊN KHẢO ở dưới

Xin lưu ý là các buổi dự thính & chuyên khảo có lịch học thay đổi thường xuyên theo từng khóa học nên quý học viên quan tâm vui lòng liên hệ đăng ký trực tiếp qua hotline 0901793626 (Ms Diệu Hường) hoặc gửi mail về địa chỉ ceotrithuc@gmail.com để cập nhật thông tin và đăng ký vào danh sách lớp học

Bản đồ Trường PTI chuyên về khóa học Đào tạo CEO tại Hà Nội

Xem ngay Bảng Đào tạo CEO tại Hà Nội chuyên về các khóa học dành cho ban giám đốc để trở thành các CEO, CCO, CHRO, CMO, CFO, CPO chuyên nghiệp

ĐÀO TẠO CEO NỔI BẬT TẠI HÀ NỘI

ĐÀO TẠO CEO – GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Đào tạo CEO tại Hà Nội

Chương trình đào tạo CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại Hà Nội

Phí ưu đãi22,800,000đ  – 16,000,000đ

Mục đích của khóa học nhằm nâng cao khả năng nắm bắt thị trường của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của họ. Khóa học mang đến cho học viên nền tảng kiến thức sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & quốc tế cạnh tranh gay gắt. XEM CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CCO – GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Khóa hoc CEO tại Hà Nội

CCO – Khóa học CEO tại Hà Nội

Phí ưu đãi: 18,800,000đ  – 14,000,000đ

Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker – “cha đẻ” quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới: “Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp chính là “khách hàng”, nói cách khác, nếu một doanh nghiệp không thể “sản xuất” ra khách hàng thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại được”. Và một nhân vật quan trọng bậc nhất trong doanh nghiệp cũng như quá trình mang lại “khách hàng” của doanh nghiệp, đó chính là “Giám đốc kinh doanh”. XEM CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CMO – GIÁM ĐỐC MARKETING

Khóa học CEO tại Hà Nội

CMO – Đào tạo CEO tại Hà Nội

Phí ưu đãi: 18,800,000đ  – 14,000,000đ

Giám đốc Marketing chuyên nghiệp là một trong những chương trình đào tạo đặc biệt của Trường Doanh nhân PTI giúp học viên nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CMO trong thời đại ngày nay cần phải có như: Hoạch định chiến lược Marketing; Tổ chức và hoạt động của phòng Marketing; Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; Quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến Marketing cũng như quản trị Marketing của doanh nghiệp. XEM CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Khóa học CEO tại Hà Nội

CFO – Chương trình đào tạo CEO tại Hà Nội

Phí ưu đãi: 18,800,000đ  – 14,000,000đ

Giám đốc Tài chính – CFO là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thiếu đi vị trí này Ban lãnh đạo không thể quản lý tài chính một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công việc của CFO đòi hỏi những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt, họ đóng vai trò hoàn toàn khác đối với kế toán vì rất nhiều nhiệm vụ của CFO mà kế toán trưởng không thể thực hiện được. XEM CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Khóa học CEO tại Hà Nội

CHRO – Chương trình khóa học CEO tại Hà Nội

Phí ưu đãi: 18,800,000đ  – 14,000,000đ

“Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban giám đốc, hay giám đốc nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – Nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào”? XEM CHI TIẾT

ĐÀO TẠO CPO – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

Khóa học CEO tại Hà Nội

CPO – Khóa học đào tạo CEO tại Hà Nội

Phí ưu đãi: 18,800,000đ  – 14,000,000đ

Chương trình đào tạo Giám đốc sản xuất nhằm giúp các doanh nghiệp có được những Giám đốc sản xuất đúng nghĩa cho mình và họ sẽ là người xây dựng chiến lược sản phẩm dựa trên các mục tiêu được thiết lập bởi ban điều hành doanh nghiệp mà không phải là bất kì một ai khác. XEM CHI TIẾT

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

CEO, CCO, CMO, CFO, CHRO, CPO là từ viết tắt của các chức danh giám đốc phụ trách trong doanh nghiệp:

CEO: Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành

CCO: Chief Customer Officer – Giám đốc kinh doanh

CMO: Chief Marketing Officer – Giám đốc Marketing

CFO: Chief Financial Officer – Giám đốc tài chính

CHRO: Chief Human Resources Officer – Giám đốc nhân sự

CPO: Chief Product Officer – Giám đốc sản xuất

Tùy theo kết cấu tổ chức, quy mô, lĩnh vực ngành nghề mà các doanh nghiệp có thể có tất cả hoặc 1 phần các chức danh này

Mục tiêu các khóa học dành cho giám đốc là trang bị những tư duy, nhận thức cốt lõi nhất mà một người giám đốc trong lĩnh vực cụ thể của mình cần có. Quý học viên có thể theo dõi cụ thể hơn mục tiêu của từng khóa học khi xem chi tiết từng khóa học

Các khóa học dành cho các học viên là các anh chị đang giữ chức vụ tương ứng trong doanh nghiệp muốn hệ thống, nâng cao kiến thức nghiệp vụ; các học viên là cấp quản lý có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tương ứng; hoặc các cá nhân có mục tiêu công việc là các chức vụ này trong tương lai

Hệ thống giảng viên giảng dạy đều là những chuyên gia có kinh nghiệm thực tế nhiều năm ở lĩnh vực tương ứng, là giám đốc các công ty đa quốc gia, có kinh nghiệm điều hành thực tế nhiều doanh nghiệp trong nhiều năm…

Sau khi kết thúc khóa học, Trường doanh nhân PTI sẽ tổ chức LỄ TÔN VINH SỰ HỌC để tuyên dương, ghi nhận thành quả học tập của các học viên.

Đây cũng chính là chương trình trao chứng nhận tham gia khóa học. Chứng nhận được cấp bởi Trường doanh nhân PTI. Thương hiệu PTI là thương hiệu có hơn 10 năm đồng hành cùng doanh  nhân Việt Nam, rất có uy tín trong cộng đồng doanh nhân Việt, nên chứng nhận được đánh giá cao bởi các doanh nghiệp.

Trường doanh nhân PTI thường xuyên có những học bổng dành cho các học viên yêu thích sự học.

Các chương trình học bổng thay đổi tùy từng thời điểm trong năm và mức học bổng cũng thay đổi theo các chương trình khác nhau.

Vui lòng liên hệ trực tiếp Ms Diệu Hường – Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh với hotline: 0901793626 & Email: ceotrithuc@gmail.com để cập nhật thông tin chính thức và chính thống nhất về các chương trình đào tạo giám đốc tại Hà Nội và Học bổng tại thời điểm này.

CHUYÊN KHẢO TẠI HÀ NỘI

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐăng ký

Cách mạng công nghệ 4.0 và trí tuệ  nhân tạo
Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28/02/2019

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Chiến lược dẫn đầu kinh doanh

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Dụng nhân như dụng mộc

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN CHUYÊN KHẢO

Tại Trường đào tạo doanh nhân PTI, trụ sở Hà Nội, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi chuyên khảo – buổi trò chuyện theo chuyên đề cụ thể – để giúp học viên nâng cao kiến thức, tương tác với các chuyên gia về các chủ đề liên quan.

Nếu BẠN đang tìm hiểu về các chương trình tại PTI, bạn có thể tham dự các chương trình này với mục đích nâng cao kiến thức cho cá nhân, trao đổi với chuyên gia tháo gỡ các khó khăn & đây cũng là cơ hội chúng tôi mời BẠN qua tham quan cơ sở vật chất của chúng tôi – nơi BẠN sẽ học tập trong tương lai

Các chuyên khảo được tổ chức theo lịch hàng tháng. Mỗi chuyên khảo có thể được tổ chức 1 lần/ 1 tháng tùy theo từng chuyên khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc để lại thông tin để chúng tôi có thể cập nhật thông tin & hỗ trợ quý học viên trực tiếp nhất và nhanh nhất.

Có 2 loại chuyên khảo với mức chi phí như sau:

1. Chương trình chuyên khảo miễn phí 100%

2. Chương trình chuyên khảo có đóng phí, nhưng mức phí Ưu đãi vô cùng hợp lý (100.000 vnđ – 200.000 vnđ tùy theo từng chương trình, diễn giả, chuyên gia & sẽ có tiệc trà dành cho học viên tham gia)

Tại sao lại có mức phí này?

Các chuyên gia tới chia sẻ tại PTI đều là các chuyên gia cao cấp, tuy nhiên chúng tôi tài trợ phần lớn chi phí tổ chức chương trình & học viên tham gia chia sẻ chi phí một phần nhỏ

Có 3 cách bạn có thể tham gia đăng ký chuyên khảo tại Trường PTI:

1. Gọi điện thoại trực tiếp cho hotline: 0901793626 (Ms Diệu Hường) và cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký tham dự

2. Email thông tin cá nhân về mail: ceotrithuc@gmail.com để đăng ký tham gia

3. Điền thông tin theo mẫu sau:

TẠI SAO LỰA CHỌN PTI?

  • CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU

  • NỘI DUNG HỌC TẬP THỰC TẾ, CHUẨN XÁC, ĐỘC QUYỀN

  • GIẢNG VIÊN DÀY DẶN KINH NGHIỆM THỰC TẾ

  • PHƯƠNG PHÁP HỌC QUẢN TRỊ THỰC HÀNH

  • KẾT NỐI ĐỈNH CAO với CỘNG ĐỒNG LỚN MẠNH

CẢM NHẬN HỌC VIÊN CEO TẠI HÀ NỘI

TIN TỨC CEO TẠI HÀ NỘI

VIDEO KHÓA HỌC CEO TẠI HÀ NỘI

Ra mắt lớp CEO TD 24 Trường doanh nhân PTI - Khóa học CEO tại Hà Nội

Teambuilding lớp CEO127 tại Hạ Long - Đào tạo CEO tại Hà Nội

Phát biểu HV tại lễ tôn vinh sự học Hà Nội - Đào tạo CEO chuyên nghiệp tại Hà Nội

Khóa học CEO tại Hà Nội - Lễ ra mắt lớp CEO146 PTI

Gala Khóa học CEO136 - Trường doanh nhân PTI - Khóa học CEO tại Hà Nội

Lễ ra mắt Khóa đào tạo CEO tại Hà Nội K138 Trường đào tạo doanh nhân PTI

Khóa học CEO tại Hà Nội K141 Trường PTI - Teambuilding tổng kết lớp

Tham quan kiến tập Pro Sport CEO139 -140 -141 CMO30

Khóa học CEO tại Hà Nội K141 Trường doanh nhân PTI- Lễ ra mắt lớp 20.6.2019

CCO28 Khóa học Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp ra mắt ngày 31/7/2019

Lễ tổng kết khóa đào tạo giám đốc kinh doanh K28 tại PTI Hà Nội

Đào tạo CEO tại HN - Lễ ra mắt CEO - Giám đốc điều hành K145

Những CEO thành công nhất là những người biết tạo dựng một tương lai vững vàng cho chính công ty của mình, đồng thời tạo cảm hứng và động lực cho nhân viên để theo đuổi được thành công trong tương lai đó. Bởi vậy những danh ngôn, câu nói của CEO luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc khiến ai cũng phải nể phục.

“Có những người không bằng cấp vẫn thành công, nhưng chưa từng có ai không học mà lại thành công cả (Steve Jobs – CEO của Apple)

Các CEO Việt nam hay quốc tế, dù thành công đến mấy, cũng không bao giờ phủ nhận giá trị của việc học tập. Bởi nếu chúng ta không học tập, chúng ta không tiến lên, giữa thị trường hội nhập toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, đó chính là chúng ta đang tụt hậu. Sự tụt hậu này không phải do thị trường, không phải do xã hội, mà chính do bản thân chúng ta mà thôi. CEO Tri thức với những chương trình học tập giao lưu uy tín, chất lượng – là người bạn đồng hành cùng các CEO trên bước đường học tập

“…chẳng bao giờ có cái gọi là “thời điểm thích hợp đâu” (Kevin Plank – CEO của Under Armour)

Chúng tôi đồng cảm với anh/chị bởi có rất nhiều học viên các lớp học CEO, lớp học Giám đốc, lớp học Quản lý đã từng nói rằng “Thời điểm này anh/chị chưa đi học được”. Thế nhưng bao giờ mới là thời điểm thích hợp để đi học, hay đâu là thời điểm thích hợp để Doanh nghiệp phát triển sang một trang mới? Thời điểm thích hợp nhất là NGAY BÂY GIỜ, chỉ 1 giây thôi, khi RA QUYẾT ĐỊNH sẽ tham gia những chương trình học CEO này, cũng chính là anh/chị đã quyết định Doanh nghiệp của mình sẽ tiến lên một bước dài mới.

“..Trong bối cảnh mà xã hội thay đổi không ngừng thì những thương hiệu tồn tại lâu dài là những thương hiệu được tạo dựng từ trái tim…” (Howard Schultz – CEO của Starbucks)

CEO Tri thứcKênh chuyên tin tức, tư vấn của Trường doanh nhân PTI , với hơn 1 thập kỷ phát triển cùng Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, là Người bạn đồng hành cùng những CEO khát khao vươn đến những nấc thang thành công mới. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các anh chị những thông tin chân thật nhất, chính xác nhất, mới nhất để giúp đỡ anh chị mở rộng kiến thức, mở rộng kết nối, tạo ra môi trường phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp Việt nam đi lên