Khóa học CEO tại Hà Nội

LỊCH KHÓA HỌC CEO TẠI HÀ NỘI

Khóa họcKhai giảngHọc phí (VNĐ)Thời lượng

CEO toàn diện

11/05/2020
15/11/2020

26,800,000
20,000,000

04 tháng

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24/11/2019
25/12/2019

22,800,000
16,000,000

04 tháng

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

08/01/2020
15/04/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15/11/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

16/12/2019
15/03/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09/12/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28/03/2020
19/09/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

Trải nghiệm chất lượng đào tạo MIỄN PHÍ bằng việc - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Khóa họcKhai giảngHọc phíThời lượng

Chiến lược dẫn đầu và Hệ vận hành 7S

02/03/2020

4,800,000đ
4,000,000đ

08 buổi

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

08/11/2019
20/11/2019
09/12/2019
25/12/2019

8,600,000đ
6,000,000đ

12 buổi

Đào tạo giảng viên nội bộ

06/04/2020

6,800,000đ
5,000,000đ

08 buổi

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

27/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

11/12/2019

12,800,000đ
11,000,000đ

10 buổi

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

21/12/2019
08/02/2020

9,600,000đ
8,200,000đ

10 buổi

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

04/01/2020

6,800,000đ
5,200,000đ

08 buổi

Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiThời lượng

Quản trị dòng tiền

18/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

18/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Tài chính dành cho lãnh đạo

25/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phân tích báo cáo tài chính

09/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

20/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

02/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06/11/2019
16/11/2019
07/12/2019
16/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

07/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản, nhà ở

26/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

21/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sống trẻ, khỏe, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

11/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Quản lý con người

28/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

30/11/2019

3,200,000đ
2,400,000đ

04 buổi

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Nghiệp vụ quản lý kho

04/01/2020

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

20/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Rèn luyện văn phong của CEO

03/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

13/11/2019
22/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

10/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

23/11/2019

4,800,000đ
4,000,000đ

04 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

16/11/2019

5,800,000đ
4,500,000đ

04 buổi

KHÓA DÀI HẠN
Khóa họcKhai giảngHọc phí (VNĐ)Thời lượng

CEO toàn diện

11/05/2020
15/11/2020

26,800,000
20,000,000

04 tháng

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

24/11/2019
25/12/2019

22,800,000
16,000,000

04 tháng

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp

08/01/2020
15/04/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

15/11/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp

16/12/2019
15/03/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CMO – Giám đốc Marketing chuyên nghiệp

09/12/2019

18,800,000
14,000,000

03 tháng

CPO – Giám đốc Sản xuất chuyên nghiệp

28/03/2020
19/09/2020

18,800,000
14,000,000

03 tháng

Trải nghiệm chất lượng đào tạo MIỄN PHÍ bằng việc - ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

KHÓA TRUNG HẠN
Khóa họcKhai giảngHọc phíThời lượng

Chiến lược dẫn đầu và Hệ vận hành 7S

02/03/2020

4,800,000đ
4,000,000đ

08 buổi

Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung

08/11/2019
20/11/2019
09/12/2019
25/12/2019

8,600,000đ
6,000,000đ

12 buổi

Đào tạo giảng viên nội bộ

06/04/2020

6,800,000đ
5,000,000đ

08 buổi

Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

27/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Master Phong thủy – Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

11/12/2019

12,800,000đ
11,000,000đ

10 buổi

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

21/12/2019
08/02/2020

9,600,000đ
8,200,000đ

10 buổi

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

04/01/2020

6,800,000đ
5,200,000đ

08 buổi

KHÓA NGẮN HẠN
Khóa họcKhai giảngPhí ưu đãiThời lượng

Quản trị dòng tiền

18/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phân tích hiệu quả đầu tư vốn cho Doanh nghiệp

18/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Tài chính dành cho lãnh đạo

25/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phân tích báo cáo tài chính

09/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

20/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

02/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

06/11/2019
16/11/2019
07/12/2019
16/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

07/12/2019

4,200,000đ
3,200,000đ

06 buổi

Phong thủy trong kinh doanh bất động sản, nhà ở

26/11/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Phong thủy trong điều hành Doanh nghiệp

21/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sống trẻ, khỏe, đẹp - Nghệ thuật ăn uống cân bằng âm dương

11/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Quản lý con người

28/12/2019

1,800,000đ
1,200,000đ

02 buổi

Sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

30/11/2019

3,200,000đ
2,400,000đ

04 buổi

Kỹ năng làm việc hiệu quả

03/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Nghiệp vụ quản lý kho

04/01/2020

2,600,000đ
2,000,000đ

04 buổi

Phương pháp dạy con dành cho nhà Quản lý

20/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Rèn luyện văn phong của CEO

03/11/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Nghệ thuật thương lượng & đàm phán

13/11/2019
22/12/2019

2,600,000đ
2,000,000đ

02 buổi

Quản trị và thu hồi công nợ hiệu quả

10/01/2020

2,200,000đ
1,800,000đ

03 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển cửa hàng của doanh nghiệp

23/11/2019

4,800,000đ
4,000,000đ

04 buổi

Xây dựng, quản lý & phát triển kênh phân phối dành cho CEO

16/11/2019

5,800,000đ
4,500,000đ

04 buổi

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN KHẢO

Tại Trường đào tạo doanh nhân PTI, trụ sở Hà NộiTPHCM, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi chuyên khảo – buổi trò chuyện theo chuyên đề cụ thể – để giúp học viên nâng cao kiến thức, tương tác với các chuyên gia về các chủ đề liên quan.

Khi tìm hiểu về các chương trình tại PTI, Quý học viên có thể tham dự các chương trình này với mục đích nâng cao kiến thức cho cá nhân, trao đổi với chuyên gia tháo gỡ các khó khăn trong doanh nghiệp của mình.

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐăng ký

Cách mạng công nghệ 4.0 và trí tuệ  nhân tạo
Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28/02/2019

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Chiến lược dẫn đầu kinh doanh

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Dụng nhân như dụng mộc

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Trải nghiệm chất lượng đào tạo bằng việc - ĐĂNG KÝ CHUYÊN KHẢO

Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐăng ký
Lãnh đạo và nghệ thuật đối nhân xử thế

12/03/2019

500,000 VNĐ
100,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Chiến lược doanh nghiệp trong thời đại 4.0

05/03/2019

500,000 VNĐ
100,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

18/03/2019

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

26/03/2019

500,000 VNĐ
100,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Trải nghiệm chất lượng đào tạo bằng việc - ĐĂNG KÝ CHUYÊN KHẢO

Chuyên khảo tại Hà Nội
Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐăng ký

Cách mạng công nghệ 4.0 và trí tuệ  nhân tạo
Giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28/02/2019

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Chiến lược dẫn đầu kinh doanh

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Dụng nhân như dụng mộc

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

Đang cập nhật

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Trải nghiệm chất lượng đào tạo bằng việc - ĐĂNG KÝ CHUYÊN KHẢO

Chuyên khảo tại TPHCM
Chuyên khảoKhai giảngHọc phíĐăng ký
Lãnh đạo và nghệ thuật đối nhân xử thế

12/03/2019

500,000 VNĐ
100,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Chiến lược doanh nghiệp trong thời đại 4.0

05/03/2019

500,000 VNĐ
100,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân

18/03/2019

500,000 VNĐ
Miễn phí

ĐĂNG KÝ

Kỹ năng lãnh đạo cao cấp

26/03/2019

500,000 VNĐ
100,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Trải nghiệm chất lượng đào tạo bằng việc - ĐĂNG KÝ CHUYÊN KHẢO

KHÓA HỌC NỔI BẬT

Khóa học CEO chuyên nghiệp
Phí ưu đãi: 22,800,000đ  - 16,000,000đ

Mục đích của khóa học nhằm nâng cao khả năng nắm bắt thị trường của các nhà lãnh đạo và cải thiện năng lực sáng tạo của họ. Chương trình mang đến cho học viên nền tảng kiến thức sâu sắc và tạo cơ hội giúp họ thảo luận và đưa ra các giải pháp trước những thách thức của thị trường trong nước & quốc tế cạnh tranh gay gắt. XEM CHI TIẾT

Giám đốc tài chính - Đào tạo CEO chuyên nghiệp
Phí ưu đãi: 18,800,000đ  - 14,000,000đ

Giám đốc Tài chính - CFO là một vị trí quan trọng của doanh nghiệp. Nếu thiếu đi vị trí này Ban lãnh đạo không thể quản lý tài chính một cách bài bản và chuyên nghiệp. Công việc của CFO đòi hỏi những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt, họ đóng vai trò hoàn toàn khác đối với kế toán vì rất nhiều nhiệm vụ của CFO mà kế toán trưởng không thể thực hiện được. XEM CHI TIẾT

Khóa học CEO chuyên nghiệp
Phí ưu đãi: 18,800,000đ  - 14,000,000đ

“Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban giám đốc, hay giám đốc nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – Nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào”? XEM CHI TIẾT

Đào tạo CEO chuyên nghiệp
Phí ưu đãi: 18,800,000đ  - 14,000,000đ

Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp là gì? Theo Peter Drucker – “cha đẻ” quản trị kinh doanh hiện đại của thế giới: “Sản phẩm cuối cùng của một doanh nghiệp chính là “khách hàng”, nói cách khác, nếu một doanh nghiệp không thể “sản xuất” ra khách hàng thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại được”. Và một nhân vật quan trọng bậc nhất trong doanh nghiệp cũng như quá trình mang lại “khách hàng” của doanh nghiệp, đó chính là “Giám đốc kinh doanh” XEM CHI TIẾT

Đào tạo CEO chuyên nghiệp
Phí ưu đãi: 8,600,000đ  - 6,000,000đ

Nhằm giúp các nhà quản lý xác định đúng vị trí và vai trò của mình, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng triển khai chiến lược, trường Doanh nhân PTI biên soạn và thiết kế Chương trình đào tạo MMM – Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung. Chương trình do các chuyên gia hàng đầu của PTI biên soạn dựa vào khảo sát hoạt động thực tiễn của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam và trên thế giới. XEM CHI TIẾT

Kỹ năng bán hàng - Đào tạo CEO quản lý chuyên nghiệp
Phí ưu đãi: 2,600,000đ  - 2,000,000đ

“Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả” của Trường Đào tạo Doanh nhân PTI giúp người nhân viên kinh doanh khẳng định mình là đối tác tin cậy với mọi khách hàng, dù họ có khó tính đến đâu. Học viên không chỉ được học cách sử dụng kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng mà các chuyên gia trong khóa học sẽ tư vấn cho bạn...XEM CHI TIẾT

CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN ĐẦU NGÀNH

Với đội ngũ Chuyên gia, giảng viên hàng đầu Việt Nam, trong đó đặc biệt có các thành viên cốt cán từng làm việc cho Chính phủ chắc chắn sẽ mang đến cho Anh/Chị những kiến thức thực tế và những chia sẻ vô cùng quý quá

More Giảng viên:

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

TIN TỨC, SỰ KIỆN

Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân: “Doanh nhân và Lòng yêu thương”

Vào ngày 13/12/2019 tại khách sạn Rex (Tp.HCM) và ngày 21/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) , Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân do PTI tổ chức sẽ được diễn ra với chủ đề – “Doanh nhân và Lòng yêu thương”. Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân: “Doanh nhân và Lòng yêu thương” Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân là một ngày hội truyền thống của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. Đây là dịp nhằm khuyến khích và đề cao những nỗ lực học tập của các doanh nhân, [...]

Read more...

Đêm đương đại Đồng dao với nghệ thuật: Hà Nội – Những mùa Nhớ & Yêu (Lần thứ 8 – năm 2019)

Đêm đương đại Đồng dao với nghệ thuật: Hà Nội – Những mùa Nhớ & Yêu (Lần thứ 8 – năm 2019) Đồng dao với nghệ thuật 2019 Trường doanh nhân PTI Đêm đương đại Đồng dao với nghệ thuật: Hà Nội – Những mùa Nhớ & Yêu (Lần thứ 8) 🍂 “Đồng Dao với nghệ thuật” CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2019 Chủ đề: “HÀ NỘI- NHỮNG MÙA NHỚ VÀ YÊU” Thông tin chương trình: Thời gian: 19h00 – 21h30, Chủ nhật 13/10/2019. Địa điểm: Nhà hát Âu Cơ – Số 8 đường Huỳnh Thúc Kháng – Ba Đình – Hà Nội 🍀“Đêm đương đại là [...]

Read more...

Chương trình hợp tác VPBank – PTI: Học viên được tiếp cận với gói cho vay tín chấp ưu đãi lớn

Sáng nay ngày 02/08/2019 tại hội trường Chu Văn An – cơ sở PTI Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI (PTI) đã có buổi làm việc để triển khai cụ thể những nội dung hợp tác đã ký kết ngày 06/06/2019 về Chương trình cho vay tín chấp dành riêng cho các khách hàng là học viên của PTI. Buổi trao đổi chương trình hợp tác VP Bank – PTI có sự tham dự: Về phía VPBank: Ông Trần Văn Hoàng – Giám đốc VPBank chi nhánh Yên Hòa; [...]

Read more...

Khóa học Giám đốc sản xuất 08 (CPO 08) – Hành trình kiến tập tại Nhà máy Sunspace – Công ty CP Austdoor Miền Bắc

Khóa học Giám đốc sản xuất 08, vào Chủ nhật ngày 23/06/2019, với sự hỗ trợ của Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI phối hợp với Công ty Cổ phần Austdoor Miền Bắc tổ chức thành công chương trình tham quan kiến tập cho lớp Giám Đốc Sản Xuất chuyên nghiệp CPO08 tại nhà máy sản xuất SunSpace, Đường D3 KCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên. Tập thể lớp CPO08 trong chương trình tham quan kiến tập tại Nhà máy SunSpace SunSpace là thương hiệu uy tín của Công ty cổ phần Austdoor miền Bắc (thuộc tập đoàn [...]

Read more...

Thông điệp về Sự học của Doanh nhân tại Lễ tôn vinh Sự học

Thông điệp về sự học của doanh nhân chính là những lời chia sẻ gửi gắm tâm huyết của chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh – Chủ tịch hội đồng giảng huấn Trường doanh nhân PTI mong muốn gửi đến Cộng đồng doanh nhân nói chung, đặc biệt tới tập thể các lớp doanh nhân tham gia sự kiện Lễ Tôn vinh sự học dành cho doanh nhân tại Hà Nội và TPHCM. Chúng ta cùng điểm lại những chia sẻ của thầy Nguyễn Tất Thịnh: Tuần trước, chúng tôi có buổi lễ trao chứng nhận khóa học dành cho các CEO [...]

Read more...

Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 16 tại Hà Nội – Giàu cảm xúc, nhiều suy ngẫm

Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 16 tại Hà Nội (PTI Convocation) đã được diễn ra thành công vào Chiều chủ nhật ngày 09/06/2019 tại Khách sạn Sheraton và để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng những người tham dự Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 16 tại Hà Nội – Ngày hội lớn của Tập thể doanh nhân Trường doanh nhân PTI Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân lần thứ 16 tổ chức tại khách sạn Sheraton Hà Nội Lễ Tôn vinh Sự học của Doanh nhân là một ngày [...]

Read more...

Lớp CEO134 và CEO136 tham quan kiến tập tại công ty bơm Ebara Pump Tháng 4/2019

“Học không hành thì không phải là học”. Nhằm tạo ra giá trị thiết thực nhất ngoài chương trình học tại PTI, PTI còn mong muốn sẽ đem tới cho các anh chị học viên những giá trị thực tế tại chính các Doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ngày 26/4 vừa qua, Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI phối hợp với Công ty TNHH Bơm Ebara Pump Việt Nam tổ chức chương trình Tham quan kiến tập dành cho tập thể lớp CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp khóa 134 và lớp CEO – Giám đốc Điều hành chuyên [...]

Read more...

Tiêu điểm khóa học CEO tại Hà Nội tháng 3 năm 2019

Tháng 3/2019 đánh dấu sự trở lại học tập nhộn nhịp của các CEO doanh nghiệp, các nhân sự ham học hỏi của các công ty. CEO Tri thức Channel cập nhật tiêu điểm các khóa học tại Trường doanh nhân PTI trong tháng 3 vừa qua: Lễ ra mắt lớp CEO – Giám đốc điều hành 138 Ngày 22/3/2019 tập thể lớp CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp khóa 138 PTI đã long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt lớp, với sự tham dự của các thành viên trong lớp. Lễ ra mắt không chỉ là dịp để [...]

Read more...

Lễ ra mắt lớp CEO – Giám đốc điều hành 138 Trường doanh nhân PTI tại Hà Nội

Nhằm kết nối tới từng học viên tạo ra một cộng đồng doanh nhân lớn mạnh, ngày 22/3/2019 tập thể lớp CEO – Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp khóa 138 đã long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt lớp, với sự tham dự của các học viên là thành viên của lớp CEO 138 và đại diện các khách mời. Tập thể lớp CEO 138 tại hà nội chụp hình lưu niệm Lớp CEO 138 là nơi hội tụ của các doanh nhân đến từ các Doanh nghiệp khác nhau nhưng họ đều có chung một niềm đam mê, nhiệt [...]

Read more...

Chủ tịch HĐQT – TGĐ Trường doanh nhân PTI Triệu Văn Dương vinh dự nhận giải thưởng “Nhà lãnh đạo tiêu biểu ASEAN 2019”

Với những đóng góp tích cực cho nền kinh tế – xã hội, ông Triệu Văn Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PTI đã vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu ASEAN 2019”. ÔNG TRIỆU VĂN DƯƠNG – CTHĐQT – TGĐ TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI – DOANH NHÂN TIÊU BIỂU ASEAN 2019 Ngày 30/03 vừa qua, Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á đã tổ chức lễ tôn vinh “Thương hiệu mạnh ASEAN 2019 – ASEAN Brand Awards 2019”. Đây là chương trình được tổ chức thường niên tại các nước Đông Nam [...]

Read more...